یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

با احترام به استاد بزرگ و فرزانه ام جناب آقای غلامحسین ذوالفقارخانی با تخلص صحرا که افتخار شاگردی ایشان را بر دوش دارم ,در من انگیزه ایجاد نموده و به توصیه ایشان عمل کردم . دو کتاب شعر چاپ شده ایشان در چند سال گذشته را به همراه بقیه اشعار را بر روی سایت صحرا سنگسرWWW.SAHRASANGSAR.COM قرارداده واقدام به چاپ دیوان کامل اشعار ایشان در سه جلد نمودم که فایل PDF کتابها بر روی سایت صحرا سنگسر موجود می باشد.

همچنین به جهت در دسترس بودن اندیشه های عرفانی و سخنان بزرگان ایران و جهان اقدام به راه اندازی این سایت نمودم و در لینکهای مختلف برای دوستداران ، گزیده ای ازاشعار عاشقانه و عرفانی دیگر شعرای ایرانی ، داستانهائی از کتب عطار و جناب شبستری و بقیه عرفا به همراه متنی بر روی آنها ،جملات کوتاه و داستانهای ادبی و مقالات روانشناسی به سلیقه خود جمع آوری نمودم .

آن سبو افتاد و آن پیمانه ریخت و از ریزشش ,تخم وحدتی در درون خاک یگانه هستی جوانه زد و در نه چندان زمان ,شاخه های آن بر تارک هفتمین آسمان سایه افکن گشت . وقت آن است به تماشای قیامت قامتش در زیر سایه های آن بیارامیم.

شادکامی و بهروزی دنیا , آرامش درون و رستگاری آخرت را برای همه کاربران و دوستان آرزو مندم .

با سپاس

نصیر حاجی آدینه