banner banner
معجزه آب یا هوشمندی هستی در عین وحدت

ادراک

در مبحث ادراک می خواهیم بدانیم آدمی چگونه احساس هایش را یکپارچه می کند و به صورت دریافتهای ادارکی در می آورد و سپس این دریافت های ادراکی را برای شناخت جهان به کار می ...

ادامه مطلب

روانشناسی کودک

مطالعه در چگونگی بدست آوردن توانایی تثبیت ذهنی کمیت‌ها که پیاژه آن را نگهداری ذهنی نامیده‌ است، بطور تجربی و با روش بالینی ، تنها توسط ژان پیاژه انجام شده و دیگران آن را ادا...

ادامه مطلب

تطابق زمانی


منظور از تطابق زمانی به یک سری وقایعی گفته می شود که با یک سری عوامل طبیعی در یک زمان واحد اتفاق می افتند که از یک نظر می توان گفت کاملا طبیعی و تصادفی بوده و ازنظر دیگر می توا...

ادامه مطلب

پرخاشگری آدمی

پرخاشگری آدمی برخاسته از عوامل زیستی است یا محیطی؟

نقش عوامل زیستی در پرخاشگری آدمی
ناهنجاریهای کالبد شناختی اعصاب ، فیزیولوژی اعص...

ادامه مطلب

مبانی زیست شناختی در روانشناسی

در این مقاله سعی گردیده که چگونگی شناخت ما از جهان هستی به توسط مغز , بررسی گردیده ونحوه عمل مغز که چیزی غیر از یکسری عملیاتهای الکتریکی و شیمیائی نمی باشد و باعث شناخت ما از خود و جهان هستی می گردد , بررسی گردیده و ممکن است به دلیل مباح...

ادامه مطلب

حقیقت هوشمند و واقعیت جهان مجاز

جهانی که ما در آن زندگی می کنیم و از آن درک داریم ، در اصل چیزی مجازی بیش نیست . برای درک مسئله از مباحث نظری و فیزیکی استفاده می کنیم تا بهتر به این موضوع واقف گردیم .
وجود هر چیز را در عالم هستی مادی ، مانند سکه ای در نظر بگیرید ...

ادامه مطلب

نگاه ما , حقیقت یا مجاز

منظره ای که هر موجودی از جهان هستی میبیند و تصور می کند بسته به نوع و تکامل مغزی و فکری او میتواند به اشکال مختلف باشد و فقط یک تداعی است که مغز ما انسانها برای ما به تصویر می کشد .

داستان موش

یکی از داستانهای ادبیات فارسی ما داستان موشی است که از یک راهی وارد یک چاه می شود و راه برگشت را هم نمی تواند پیدا نماید . بعد از مدتی که در دیواره چاه شروع به حرکت می کند و به علفهای در آمده در دیواره چاه خود را آویزان نموده ، متوجه می ...

ادامه مطلب

داستان کفش

ازجمله داستانهای دینی که در کتب آمده و اکثرا با آنها آشنائی دارند ، داستان موسی و کوه طور و داستان معراج پیامبر اسلام است .
موسی که سومین پیامبر دارای کتاب ما می باشد ، در کوه طور توانست تجلی خدا را ببیند و با خدا صحبت نماید. برای...

ادامه مطلب

عقل و عشق

انسان همواره برای حرکت دو پله در پیش رو دارد: پلۀ عقل و پلۀ عشق
مسیر حرکت انسان در زمان زندگی و یا شناخت خود با عبور از دو دنیای مختلف می تواند رقم خورد .

الف) پله ...

ادامه مطلب

جهان مجازی در دنیای عرفان

با توجه و مرور آثار عرفانی ،متوجه می شویم که حرکت ،هوشمندی و جهان مجازی در دنیای عرفان ،موضوعی شناخته شده بوده و عرفای ما به آن پی برده بودند و به بیان های مختلف ،آن ها را در اشعار خو...

ادامه مطلب

تضاد و عشق

چنین می گویند که دنیا تجمع اضداد است .در این دنیا و دقیقا تکامل این جهان در بهم آمیختگی این تضاد هاست .شب و روز ، زن و مرد، زمین و آسمان و .......

آسمان با صدای عاشقانه باد به دور زمین میچرخد و باران می بارد و تخمها در زمین ...

ادامه مطلب

روانشناسی عشق

در مطالعه‌ای که درباره « نگرش به ازدواج » به عمل آمده است، مردم عشق را پدیده‌ای مرموز، اسرارآمیز، عرفانی و بادوام توصیف کرده‌اند.

در طول تاریخ، شاعران، نویسندگان، هنرمندان، فیلسوفان و دانشمندان تل...

ادامه مطلب

گرگ بیابان

خصوصیات زنانه و مردانه

یونگ در تفسیر کتابهای نیچه و هرمان هسه و یا اصطلاحاتی که آنها و یا دیگر فرزانگان یا عارفان بکار می بردند ، به کلیۀ خصلتهائی که در خصوص نیازهای مادی بشریت بود نیازها یا حالات زنانه نسبت داد و به کلیۀ ن...

ادامه مطلب

روانشناسی خلاقیت

دکتر ماکسول مالتز نویسنده کتاب روانشناسی تصویر ذهنی می گوید:

«
مهم ترین کشف روانشناسی در قرن اخیر، کشف خودپنداری و اهمیت آن بود...

ادامه مطلب

پینوکیو

پینوکیو، داستانی که بارها و بارها درکودکی و نو جوانی کارتونهای آن را میدیدیم وباعلاقه ای وافربه آن نگاه میکردیم.این اشتیاق وافربه دیدن این کارتون به...
ادامه مطلب

روانشناسی چیست؟

روانشناسی را می توان به عنوان بررسی علمی رفتارو فرایندهای ذهنی تعریف کرد . با توجه به اینکه روانشناسی بربسیاری ازوجوه زندگی ما اثرمی گذارد،شایسته است حتی افرادی که درپی کسب تخصص دراین...

ادامه مطلب

رویا

رویا شکلی از فعالیت تخیلی محسوب میشود که عموم مردم و همه گروههای سنی را در بر میگیرد. بحث رویا در روانشناسی تحت تاثیر روانشناس معروف فروید است که عقیده داشت، رویا راه اصلی جهت دستی...

ادامه مطلب

تلقین

با ایجاد تمرکز فکری میتوان تلقین پذیری را زیاد کرد. در حالت خواب هیبنوتیزم قدرت تلقین پذیری زیاد است.
حرف به تنهایی ایجاد بیماری میکند و یا باعث بهبود بیمار می گردد. کسانی که با ساختمان مغز و اعصاب آ...

ادامه مطلب

نامۀ چارلی چاپلین به دخترش

چارلی چاپلین هنرمند پرآوازه را همگی می شناسند. او که در خانواده ای فقیر با مادری که آوازه خوان کافه های درجه پائین لندن بود , زندگی را در کوچه پس کوچه های لندن و محله های فقیر نشین آغاز نمود و در نهایت زمانی نیز که ...

ادامه مطلب