چنین می گویند که دنیا تجمع اضداد است .در این دنیا و دقیقا تکامل این جهان در بهم آمیختگی این تضاد هاست .شب و روز ، زن و مرد، زمین و آسمان و .......

آسمان با صدای عاشقانه باد به دور زمین میچرخد و باران می بارد و تخمها در زمین بارور می گردند و جوانه ها رشد کرده و گیاهان بزرگ می شوند و تکامل ادامه پیدا می کند .
مرد ، عاشقانه به دور زن می چرخد و با نزدیک شدن آنها در درون بطن زن ،جنین شکل می گیرد و تولدها بوجود می آیند و تکامل ادامه پیدا می کند .

این نزدیک شدن دو چیز متضاد توسط نیروی جاذبه ای انجام می گیرد به نام عشق.
این عشق است که می تواند دو چیز کاملا متفاوت را در کنار یکدیگر نگاه دارد .

از کوچکترین ذرات این جهان به نام الکترون و پروتون گرفته که خاصیتی کاملا متضاد داشته (مثبت و منفی ) و با نیروی جاذبۀ خاصی به دور هم می گردند تا بزرگترین کهکشانها ، همگی از این قانون طبعیت می کنند .

این نیروی جاذبه یا عشق است که پیوندها را در این جهان شکل میدهد و باعث تولد و حرکت و تکامل می گردد.
در معبد لائو تسه در چین در هزاران سال پیش ، مدیتیشن کاران با سابقه را در مقابل عکسی در یک تالار می نشاندند و آنها آنقدر به آن عکس نگاه می کردند تا در اثر شکل هندسی آن عکس و چرخش بوجود آمده ، آن عکس را بصورت یک تودۀ نور می دیدند و به اصل وحدت جهان پی می بردند .

این شکل به نام لائوتسه معروف است و به عنوان متقارن ترین شکل جهان هستی شناخته می گردد .این عکس از یک دایره تشکیل گردیده که با کمانهائی به دو قسمت مشابه تقسیم شده و یکی سیاه و دیگری سفید است که نشان دهنده تضاد این جهان هستی است که در اثر چرخش این دو رنگ سیاه و سفید ، فقط یک نور دیده می شود .

پس این جهان تضادها ،زن و مرد ،خیر و شر ،خوبی و بدی ،آسمان و زمین ،الکترون و پروتون و.......همه و همه با نیروی جاذبه ای به نام عشق به دور هم می چرخند و تکامل ادامه پیدا می کند و در اصل ، همه یکی هستند و یک نور و از یک منبا" اصلی صادر و خلق شده اند و در وحدت بسر می برند .

پس در سطح هشیار خود نیز ،خلاف قوانین هستی عمل نکرده و به جهان و اطراف و همنوعان خود عشق بورزیم .


با آرزوی توفیق - آدینه